Tuotteita miniDSP:ltä tulenee vielä tämän vuoden aikana.